Benvinguts a la pàgina web de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). Som una empresa pública, adscrita al CatSalut, i la primera creada a l’empara de les previsions contingudes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, essent la nostra missió principal: la gestió, administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

Tanmateix entre d’altres objectius que tenim assignats, destaquem: La participació en projectes d’innovació tecnològica, el desenvolupament de la recerca i el foment de la docència.


Ens trobareu en els següents hospitals

 IAS web IDI