Nota de Premsa

arbre-estudi

S’INICIA UNA COL·LABORACIÓ PER COMPARAR EL FUNCIONAMENT CEREBRAL  DE PERSONES AMB I SENSE VIH

  • L’estudi ARBRE, liderat per la Fundació Lluita contra la Sida, va començar fa un any amb l’objectiu de avaluar com influeixen les darreres teràpies antiretrovirals  en el sistema nerviós central.
  • Ara, gràcies a la col·laboració de BCN Checkpoint i l’Institut de Diagnòstic per la imatge, l’estudi s’ampliarà comptant amb la participació de voluntaris seronegatius. 
  • Es compararà  el  funcionament  cerebral  de  persones  amb  VIH  que  comencin el tractament  de manera  precoç,  persones  que  el  comencin  de  forma  més tardana,  i persones sense VIH. 
  • Tant els  objectius  de  l’estudi  com  els  mètodes  que  s’utilitzaran  per  a  l’obtenció de resultats són pioners a l’estat espanyol. 

L’estudi ARBRE pretén determinar els beneficis dels darrers fàrmacs antiretrovirals sobre el funcionament cerebral. Se sap que el VIH arriba ja al cervell els primers dies després de la transmissió, però fins al moment els estudis que han investigat l’eficàcia  dels  tractaments  antiretrovirals  en  els trastorns  cognitius  associats  al  VIH  s’han centrat en aspectes molt específics i tenen limitacions importants. La majoria dels estudis realitzats estan basats en tractaments antics,  els quals avui dia no es prescriuen. Pel que fa a les teràpies antiretrovirals  més actuals, que estan combinades principalment amb una família de fàrmacs (els inhibidors de la integrasa), no disposem d’informació. A més, els paràmetres investigats fins el moment han sigut molt concrets: encara es desconeixen els efectes dels antiretrovirals  en  funcions  cognitives  com  la memòria  o  l’aprenentatge,  per  exemple.  La majoria d’aquests  estudis  previs  tampoc  han  tingut   en  compte  el  moment d’inici  del tractament, que pot ser més o menys proper al moment de la infecció. En l’actualitat el temps entre la transmissió del virus i el moment d’inici del tractament s’està escurçant de forma substancial, amb la que rellevància que això implica a diferents nivells de salut.

Gràcies a la col·laboració de BCN Checkpoint, un centre comunitari per a la detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual, i de l’Institut de Diagnòstic per la imatge, l’estudi ARBRE agafarà  una nova  dimensió  amb  la  inclusió  de  participants seronegatius.  Així  doncs,  es recolliran dades del funcionament cerebral de persones amb VIH que iniciïn tractament antiretroviral d’una forma precoç (menys de 3 mesos entre el moment de la transmissió i l’inici de  la  teràpia  antiretroviral), persones que  l’iniciïn  de  manera  més  tardana  (>6  mesos),  i persones seronegatives.

“En la recerca al voltant del VIH, les conclusions que s’extreguin a partir de l’anàlisi del funcionament cerebral d’aquests tres grups de participants  poden ser reveladores i tenir un gran impacte“ explica l’investigador principal de l’estudi, el Dr. Jose A. Muñoz-Moreno. I afegeix  que “en el cas de les persones seronegatives, la informació obtinguda serà prioritària, ja que no és habitual explorar l’estat del cervell de manera tan exhaustiva en la població general sense cap  patologia  específica.  La participació d’aquests  voluntaris  sense  la  infecció  és  de  gran interès, tant en la recerca del VIH com en la recerca biomèdica en general”. El projecte també obre la porta, en el cas del grup de persones seronegatives, a investigar la influència sobre el funcionament cerebral de variables com el nivell d’escolaritat, el consum de drogues, o l’estat emocional, per exemple.

L’estudi, que es desenvolupa a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona), comporta la realització de tres visites en un any. En cadascuna, els participants es sotmeten a una extracció de sang i a diverses exploracions per avaluar el seu funcionament cerebral d’una forma global: valoració del funcionament cognitiu, avaluant la memòria, la concentració o l’aprenentatge, entre d’altres àrees; proves funcionals de la vida diària, de forma auto referida però també amb mètodes objectius; i marcadors de neuroimatge, els quals inclouen paràmetres de volum de regions cerebrals, densitat neuronal, marcadors inflamatoris, indicadors de possible dany de la substància blanca, i marcadors de connectivitat  i funcionalitat cerebral, entre d’altres. Les avaluacions es realitzen just abans de l’inici de la teràpia, un mes després de l’inici, i 12 mesos després.

Quan l’estudi finalitzi, els participants obtindran els resultats de totes les proves que se’ls hagin realitzat sobre el seu estat neurològic.

Fundació Lluita contra la Sida (www.flsida.org)

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, on cienlfics i professionals sanitaris treballen atenent persones amb VIH i fent recerca clínica. Es treballa en xarxa amb l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, on la recerca bàsica en el laboratori resulta el complement perfecte i converteix aquest binomi en un referent a nivell internacional.

La recerca es planteja des d’una visió integral sobre el VIH/sida. S’afronten, des de diferents línies d’investigació,  tots els reptes que planteja la malaltia:  el desenvolupament de vacunes (preventives   i terapèutiques), l’estudi   d’estratègies   diverses per   eliminar   el   virus   de l’organisme, la investigació sobre nous fàrmacs i opcions terapèutiques , el maneig dels efectes secundaris associats al VIH i al seu tractament (com ara el risc cardiovascular, l’envelliment precoç o les alteracions neurocognitives), l’estudi del microbioma i la seva influència en la resposta del sistema immune, les coinfeccions amb els virus de l’hepatitis o del papil·loma humà, etc.

BCN Checkpoint (www.bcncheckpoint.com)

BCN Checkpoint és un centre comunitari de detecció del VIH i altres ITS per a homes gais, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals. Gestionat  per Projecte dels NOMS-Hispanosida (ONG VIH/sida de referència i impulsora de la Plataforma Gais Contra el VIH), ha estat pioner a l’estat en la introducció de la prova ràpida del VIH i té en la innovació un dels seus trets distintius. El seu model d’intervenció comunitària està recomanat per l’OMS i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i, al llarg dels anys, ha inspirat la creació de centres similars a tot Europa.

Institut de Diagnòstic per la Imatge (www.idi.catsalut.net)

L’Institut  de  Diagnòstic  per  la  Imatge  (IDI)  és  una  empresa  del  sistema  públic  de salut encarregada de la prestació de serveis d’imatge mèdica. Un dels principals objectius  és la utilització de les tècniques més avançades, generalitzar la seva aplicació i contribuir d’aquesta manera a  millorar  l’assistència  i  qualitat  que  rep  el  pacient.  Realitzem  exploracions de: Ressonància Magnètica,   Tomografia  Computada,  Medicina  Nuclear,  PET-TC,  Angiografia, Ecografia, Mamografia, Densitometria,  Radiologia  Convencional,  Ortopantomografia,  etc.

Aplicant criteris d’eficiència, qualitat, garantia de l’adequació i accessibilitat dels pacients, tot això  és possible  gràcies  a  que comptem  amb  els  equipaments  i  les  infraestructures tecnològiques més avançades, junt amb un equip humà professional altament qualificat. L’IDI contribueix  així al progrés científic i social a través de la generació i difusió de coneixement i la innovació.

Nota de Premsa en .pdf

Realitzada per:
Gemma Guillén – Responsable de comunicació
Fundació Lluita contra la Sida – T. 638 087 430
gguillen@flsida.org