Anunci

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17


Atès que el proppassat dia 28 de març de 2017 va finalitzar el període de presentació de sol·licituds per proveir un lloc de treball temporal d’Auxiliar Administratiu/va, adscrit al Grup 6.1 nivell I PAS-TFPT, a l’Àmbit Territorial Terres de l’Ebre.

En conseqüència, fem pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a l’esmentat procés selectiu:

Persones admeses

  • Sílvia Nos Egea
  • Alba Rollán Vidal

 Persones excloses

 
Dúnia Gómez Ortega
Directora de Persones i Relacions Laborals

Barcelona, 13 d’abril de 2017


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.