Anunci

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES


Atès que el proppassat dia 21 de maig de 2017 va finalitzar el període de presentació de sol·licituds, de la Convocatòria de provisió d’un lloc de treball de Director/a Econòmic/a, de Recursos i Serveis Generals, per donar suport a la Gerència en les seves línies de treball.

En conseqüència, fem pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a l’esmentada convocatòria:

Aspirants provisionalment admesos/ses

  • Àlex Aguilar Pardo
  • Joan Antoni Ara Álvarez
  • Alberto Canals Álvarez
  • Daniel Domènech Rodríguez
  • Juan Antonio Heras Castejon
  • Josep Maria Martínez Casanys
  • Anna Serra Busquets

Aspirants provisionalment exclosos/ses

—-

Dúnia Gómez Ortega
Directora de Persones i Relacions Laborals

Barcelona, 13 de juny de 2017


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.