enllaços d’interès

Hospitals on realitzem la nostra activitat

 IAS web IDI

Altres pàgines web d’interèsRadiòlegs de Catalunya
·
Web de Radiòlegs de Catalunya que agrupa la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge (SCRiDI) Associació Catalana de Radiologia Mèdica i (ACRAM), organitzacions que tenen com a missió dinamitzar l’especialitat des de la seva vessant científica, afavorir la relació amb d’altres societats científiques d’àmbit nacional o estatal i ésser l’interlocutor amb les institucions.Altres enllaços d’interès

Radiological Society of North America · Web de la RSNA, Societat Radiològica d’Amèrica del Nord, organització de professionals compromesos amb l’excel·lència en l’atenció al pacient mitjançant l’educació i la investigació.

Sociedad Española de Radiología Médica · Web de la SERAM, organització mèdico-científica i professional dedicada a promocionar entre els seus membres la docència, desenvolupament, defensa i investigació de tots els aspectes diagnòstics i terapèutics relacionats amb la imatge mèdica, així com també fa difusió de les seves activitats a la població general.

Consejo de Seguridad Nuclear ·Web del Consejo de Seguridad Nuclear, que és l’entitat estatal que té com a missió protegir als treballadors, a la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura, i establint les mesures de prevenció i correcció davant d’emergències radiològiques, qualsevol que sigui el seu origen. Hi trobareu informació de les actuacions que desenvolupa per exercir la seva missió.

Associació Catalana d’Infermeria Radiològica · Web de l’Associació Catalana d’Infermeria Radiològica, associació professional que agrupa aquests professionals del territori autonòmic de Catalunya, i que treballen en l’àmbit de les radiacions ionitzants: Diagnòstic per Imatge, Medicina Nuclear i Radioteràpia.

Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic · Web de l’Actedi, associació professional que té l’objectiu de promoure, formar i vetllar pels interessos dels Tècnics en Imatge per al Diagnòstic.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) d’Informació  · Web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)  entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l’ordenament jurídic privat, té com a missió generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut, facilitant la presa de decisions als ciutadans, professionals, gestors i planificadors.

CatSalut Respon · CatSalut Respon ofereix un servei d’atenció telefònica permanent, accessible, resolutiu, pròxim i professional les 24 hores.

TicSalut · A TicSalut hi podreu trobar la informació de tots aquells projectes que des del Departament de Salut s’estan impulsant amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Canal Salut del Departament de Salut · Si voleu tenir més informació relacionada amb temes de salut us recomanem visitar el Canal Salut.

Canal Salut. Diagnòstic per la Imatge · Dins de Canal Salut, es troba el canal temàtic Diagnòstic per la Imatge, on podeu consultar i obtenir informació detallada sobre diferents aspectes del radiodiagnòstic i altres tècniques de diagnòstic per la imatge.


Canal Seguretat dels pacients · El Canal Seguretat dels pacients és un espai de referència sobre la seguretat dels pacients on es pot trobar informació científica, objectiva i actualitzada per a la ciutadania i per als professionals.

 
 

notícies

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17 Atès que el proppassat dia 28 de març de ...
Anunci · Llista provisional de persones admeses i excloses · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17
Llegeix més


ANUNCI RESOLUCIÓ PROVISIONAL PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR A ...
Anunci · Resolució provisional per a la provisió d’un lloc de treball temporal de metge/essa especialista en medicina nuclear a l’Àmbit Territorial de Girona
Llegeix més


ANUNCI · LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell II_03/17 Atès que el proppassat dia 3 de març ...
Anunci · Llista definitiva de persones admeses i excloses · Ref.: CTL_G6.1 Nivell II_03/17
Llegeix més


segueix-nos

 

  • canal salut

  • cerca a la web

  •