20 aniversari

El 22 de març hem celebrat  el 20è aniversari de la nostra empresa, amb una jornada a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

La inauguració de la Jornada, que ha comptat amb la presència de més de 200 persones entre professionals i representants del sector salut, ha anat a càrrec del conseller de Salut, Boi Ruiz. El gerent de l’IDI, Carles Casabayó, i el president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat, han fet la cloenda.

Durant l’acte s’ha explicat la important evolució que ha assolit l’IDI en els seus vint anys de trajectòria gràcies, en gran mesura, als seus resultats positius, que li han permès autofinançar-se.

Les ponències han tractat temes com ara la neuroradiologia, la radiologia del cos i del múscul-esquelètic o la medicina nuclear. El model d’integració entre l’IDI i l’ICS a Girona també ha estat una altra de les conferències destacables.

L’eix central de la Jornada s’ha centrat en fer un repàs de la feina que s’ha dut a terme en aquests 20 anys d’existència de la institució, on el creixement constant ha estat el denominador comú. Així, des de la seva creació l’any 1991, en aquell moment amb el nom de Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron, fins l’actual denominació d’Institut de Diagnòstic per la Imatge, el centre ha experimentat un progressiu desenvolupament en tots els àmbits, gràcies, en gran mesura, als seus resultats positius, que li han permès autofinançar-se.

Així, es va passar de ser una experiència pilot amb una única modalitat de ressonància magnètica i en un únic àmbit com era l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, a l’actual sistema de multimodalitat en radiodiagnòstic i medicina nuclear i amb activitat a tot el territori català. En aquest sentit, per exemple, s’ha passat de fer 2.000 exploracions anuals l’any 1991, a més de 200.000 durant el 2011.

L’IDI és un notori referent pel que fa a la l’àmbit de la qualitat, ja que disposa de 8 centres acreditats amb norma ISO i d’altres 8 en vies d’obtenir-ho. La vinculació amb diferents universitats i escoles de formació professional, així com l’obtenció de diferents premis també deixen palesa la seva posició destacada a l’entorn de la qualitat. En aquest sentit, cal subratllar el Premi de la Societat Europea de Neuroradiologia, Founders Award Diagnostic Neuroradiology (ESNR), o el Premi de Qualitat Europeu atorgat a la Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona l’any 2011.

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge és també un proactiu membre de nombroses publicacions, tant a nivell nacional com internacional, en revistes com American Journal of Neuroradiology, Lancet, Stroke, Radiografic, entre d’altres, així com un actiu participant en xarxes nacionals i internacionals especialitzades en radiologia i investigació biomèdica.

22 de març de 2012


PRESENTACIONS

Sr. Carles Casabayó, gerent de l’IDI

…………………………………………………………………………………………………………….

Dr. Àlex Rovira, director de la Unitat RM. IDI Vall d’Hebron

…………………………………………………………………………………………………………….

Dra. M. Carmen Sánchez, cap de la Unitat RM. IDI Badalona

…………………………………………………………………………………………………………….

Dra. Cristina Gámez, cap de la Unitat de TEP. IDI Bellvitge

…………………………………………………………………………………………………………….

Dr. Salvador Pedraza, director del centre
Sra. Carme Sala, coordinadora d’Infermeria
Unitat d’RM i TC. IDI Girona

…………………………………………………………………………………………………………….

Dra. Núria Serra, directora de Gestió Assistencial de l’IDI

…………………………………………………………………………………………………………….

Sr. Xavier Guix, psicòleg i escriptor


GALERIA D’IMATGES


PROGRAMA