estructura organitzativa

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President: José Jerónimo Navas Palacios | Institut Català de la Salut
Vicepresident: Lluis Franch Viñas | Gerent Regió Sanitària Barcelona.  Servei Català de Salut
Vocals: Candela Calle Rodríguez | Directora Gerent. Institut Català de la Salut
Maria Asunción Hernández Roche | Subdirectora Genera de General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Eva Sánchez Busqués | Directora Àrea de patrimoni, Inversions i Recursos Humans. Servei Català de la Salut
Ivan Planas Miret  | Gerent Serveis Assistencials. Servei Català de la Salut
Ana Maria  Clopes Estela | Directora Suport Assistencial. Institut Calatà de la Salut
Angel Vidal  Milla | Adjunt a la Direcció General. Institut Català d’Oncologia
Jordi Cortada Echauz | Gerent de la Regió Sanitària de Lleia i de la Regió Alt Pirineu i Aran | Servei Català de Salut
Vicenç Martínez Ibáñez  | Gerent  de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
Secretària: Adriana Castillo i Buil | Cap de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals. Servei Català de la Salut

———————

ORGANIGRAMA

 

organigrama-idi-desembre-2016

———————

[aprovat a la sessió del Consell d’administració del dia 24 de novembre de 2016]