fites assolides

  • La nostra empresa pública ha estat pionera en el model de gestió.
  • Hem apropat l’alta tecnologia diagnòstica a tot el territori de Catalunya.
  • Hem afavorit un canvi cultural en el sector.
  • Hem estat l’empresa pública sanitària degana, a nivell estatal.
  • Som capdavanters i sinònim de qualitat assistencial.
  • Som model de referència.
  • Hem demostrat la validesa de les fórmules de gestió previstes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya.
  • Hem introduït l’eficiència en el sector.
  • Ens hem adaptat a l’entorn.