on estem

La nostra activitat s’ha anat diversificant i incrementant en el decurs del temps, tant per la via de la creació de nous centres i unitats en el territori, com per la diversificació de les diferents tècniques que la gradual modificació del seus estatuts ha anat introduint com objectiu de l’empresa.Així, si inicialment ens dedicàvem monogràficament a la tècnica de la ressonància magnètica (RM), amb el pas del temps hem incorporat les tècniques de tomografia computada (TC), angioradiologia diagnòstica i terapèutica dins del diagnòstic per la imatge (DI); i dins de la medicina nuclear (MN) la gammagrafia (GC) i la tomografia per emissió de positrons (TEP).

L’evolució des del 1991, any de posada en marxa fins a l’actualitat ha estat molt important, així sí en el 1991 vàrem realitzar 2.265 exploracions d’RM, a l’any 2015 vam superar les 791.000 exploracions entre totes les tècniques abans esmentades.