gerència i serveis centrals

Gerència i serveis centrals ·  Tel. 932594175   ·    Fax. 932594185
Parc Sanitari Pere Virgili
Carrer Esteve Terrades, 30
Edifici Mestral 2a planta
08023 Barcelona