què fem

En el desenvolupament de la nostra missió principal, oferim assistència sanitària als ciutadans, mitjançant tècniques diagnòstiques per la imatge i de medicina nuclear, emprant a tal fi tecnologia diversa com:

Ressonància Magnètica

Tomografia Computada

Angiografiavascular (DIVA’S)

Gammacàmeres

Tomografia per emissió de positrons (TEP)

La tecnologia és determinant per la qualitat de l’assistència prestada, i no ho és menys l’equip humà que hi al darrera de cada projecte, i en el nostre cas la gran categoria professional dels nostres treballadors i col·laboradors garanteixen la qualitat de l’assistència prestada i fan de l’IDI un centre de referència obligada en el seu sector.

 
 

notícies

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17 Atès que el proppassat dia 28 de març de ...
Anunci · Llista provisional de persones admeses i excloses · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17
Llegeix més


ANUNCI RESOLUCIÓ PROVISIONAL PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR A ...
Anunci · Resolució provisional per a la provisió d’un lloc de treball temporal de metge/essa especialista en medicina nuclear a l’Àmbit Territorial de Girona
Llegeix més


ANUNCI · LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell II_03/17 Atès que el proppassat dia 3 de març ...
Anunci · Llista definitiva de persones admeses i excloses · Ref.: CTL_G6.1 Nivell II_03/17
Llegeix més


segueix-nos

 

  • canal salut

  • cerca a la web

  •