què fem

En el desenvolupament de la nostra missió principal, oferim assistència sanitària als ciutadans, mitjançant tècniques diagnòstiques per la imatge i de medicina nuclear, emprant a tal fi tecnologia diversa com:

Ressonància Magnètica

Tomografia Computada

Angiografiavascular (DIVA’S)

Gammacàmeres

Tomografia per emissió de positrons (TEP)

La tecnologia és determinant per la qualitat de l’assistència prestada, i no ho és menys l’equip humà que hi al darrera de cada projecte, i en el nostre cas la gran categoria professional dels nostres treballadors i col·laboradors garanteixen la qualitat de l’assistència prestada i fan de l’IDI un centre de referència obligada en el seu sector.