ressonància magnètica (RM)

Què és la Ressonància Magnètica?

És una de les tècniques de diagnòstic per la imatge més modernes i innòcues. Funciona gràcies a un potent imant i a les ones de ràdio que permeten visualitzar la imatge a través d’un monitor de televisió o de plaques.

No utilitza elements radioactius ni raig X i no té efectes nocius.

La persona que us atendrà, us col·locarà en una taula mòbil que us situarà a l’interior de l’equip. La prova té una duració d’entre 30i 60 minuts, i en tot moment estareu controlats per metges i tècnics des de la sala de control, que us parlaran i us vigilaran a través d’un monitor.

Què cal tenir en compte?

Abans de la prova

Podeu fer vida totalment normal.

Cal que us informeu sobre la conveniència o no d’estar en dejú, especialment en les exploracions a nens, per si fos necessari sedar-los, i en les exploracions abdominals d’adults (dejú de 6 hores).

Comuniqueu al personal sanitari si patiu reaccions al·lèrgiques.

Aporteu la màxima informació clínica de què disposeu, així com altres proves que us hagin fet (TAC, RX, etc.)

Entreu a la sala sense objectes metàl·lics.

Per concretar el diagnòstic o perquè ho sol·licita el vostre metge/ssa por ser necessari un contrast intravenós. En aquest cas, us informarem.

Cal que signeu el formulari d’autorització.

Mentre duri la prova

És molt important que resteu immòbil.

Respireu normalment i estigueu tranquil.

Disposeu d’un timbre per avisar si és necessari.

A fi d’esmorteir el soroll generat per l’aparell, inevitable per realitzar l’exploració, us oferiran protecció acústica.

Després de la prova

Us faran saber quan podreu recollir els resultats.

Podeu fer vida completament normal.

Recordeu que cal estar immòbil i que sentireu soroll.

No es pot entrar a la sala amb marcapàs cardíac o determinades pròtesis.

Més informació a Canal Salut – Diagnòstic per la Imatge