tomografia computada (TC)

Què és la Tomografia Computada?

És una exploració radiològica amb finalitats diagnòstiques.

Realitzada en una sala especial de raigs X.

Portada a terme per personal especialitzat en aquests tipus d’exàmens.

Què cal tenir en compte?

Abans de la prova cal parlar del contrast

En algunes ocasions és necessari injectar una substància líquida (contrast) per obtenir una millor qualitat d’imatge i més informació.

Aquesta substància generalment és ben tolerada, però en alguns casos pot provocar reaccions al·lèrgiques. Aquestes, tot i ser lleus la majoria de vegades poden arribar a ser excepcionalment, molt greus.

En qualsevol cas, el nostre personal sanitari està ben preparat i vetllarà, en tot moment, per a la seva seguretat.

Si patiu asma, insuficiència renal o heu patit alguna reacció al·lèrgica, comuniqueu-ho al personal sanitari abans de l’exploració.

Notifiqueu al centre la possibilitat d’embaràs.

No dubteu a preguntar, si teniu qualsevol dubte, abans o després de la prova.

Més informació a Canal Salut – Diagnòstic per la Imatge