tomografia per emissió de positrons (PET-TAC)

Què és la Tomografia per Emissió de Positrons?

És un mètode de diagnòstic que ens proporciona imatges del metabolisme dels teixits per mitjà d’un radiofàrmac injectat per via endovenosa.

El radiofàrmac més utilitzat és l’F-18 – fluordesoxiglucosa (FDG), un sucre modificat que s’acumula temporalment a les cèl·lules més actives, s’elimina per l’orina i no provoca per si mateix reaccions adverses.

Després de la incorporació del radiofàrmac a l’organisme (aprox. 1 hora), s’inicia l’exploració per a l’obtenció de les imatges (30-90 minuts).

En el Centre es disposa d’un equip de detecció híbrid (PET-TC), la qual cosa permet sumar informació metabòlica (funció) de la PET amb la informació anatòmica (localització i forma) de la TC.

Què cal tenir en compte?

Abans de l’exploració

És imprescindible estar en dejú almenys 6 hores.

S’aconsella beure molta aigua i evitar l’exercici físic intens.

Heu de comunicar al personal sanitari si esteu embarassada (o creieu que ho podeu estar) o en període de lactància, si preneu alguna medicació, teniu diabetis o heu patit alguna reacció al·lèrgica.

Mentre duri l’exploració

Estareu vigilat/da constantment pel personal sanitari.

Per assegurar la incorporació correcta a l’organisme del radiofàrmac és recomanable que: Us mantingueu en repòs i confortablement instal·lat/da i parleu només el necessari.

Després de l’exploració

Podreu fer vida totalment normal (tret de retardar la lactància materna almenys 24 hores)

Us informaran de quan podeu recollir els resultats.

Més informació a Canal Salut – Diagnòstic per la Imatge