accés als llocs de treball

L’IDI du a terme, periòdicament, concursos de mèrits per cobrir els diferents llocs de treball en els seus centres.

Les sol·licituds per participar en les convocatòries les podeu sol·licitar a la Direcció persones i relacions laborals  a l’adreça de correu electrònic rrhh@idi.gencat.cat, o bé directament a les nostres  unitats.

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre dels  Serveis Centrals, en els registres de les Unitats o es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contacte:
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Direcció persones i relacions laborals
C/ Esteve Terrades, 30
Parc Sanitari Pere Virgili * Edifici Mestral, 2a planta
08023 BARCELONA

Correu electrònic: rrhh@idi.gencat.cat   ·   Tel. 932594191


En qualsevol moment, us podeu adreçar a nosaltres per exercir els vostres d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals

El responsable dels fitxers i del seu tractament és:

Institut de Diagnòstic per la Imatge
Edifici Mestral 2 planta
Avinguda Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona

NIF: Q5856249G


 

 
 

notícies

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17 Atès que el proppassat dia 28 de març de ...
Anunci · Llista provisional de persones admeses i excloses · Ref.: CTL_G6.1 Nivell I_08/17
Llegeix més


ANUNCI RESOLUCIÓ PROVISIONAL PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR A ...
Anunci · Resolució provisional per a la provisió d’un lloc de treball temporal de metge/essa especialista en medicina nuclear a l’Àmbit Territorial de Girona
Llegeix més


ANUNCI · LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES · Ref.: CTL_G6.1 Nivell II_03/17 Atès que el proppassat dia 3 de març ...
Anunci · Llista definitiva de persones admeses i excloses · Ref.: CTL_G6.1 Nivell II_03/17
Llegeix més


segueix-nos

 

  • canal salut

  • cerca a la web

  •