accés als llocs de treball

L’IDI du a terme, periòdicament, concursos de mèrits per cobrir els diferents llocs de treball en els seus centres.

Les sol·licituds per participar en les convocatòries les podeu sol·licitar a la Direcció persones i relacions laborals  a l’adreça de correu electrònic rrhh@idi.gencat.cat, o bé directament a les nostres  unitats.

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre dels  Serveis Centrals, en els registres de les Unitats o es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contacte:
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Direcció persones i relacions laborals
C/ Esteve Terrades, 30
Parc Sanitari Pere Virgili * Edifici Mestral, 2a planta
08023 BARCELONA

Correu electrònic: rrhh@idi.gencat.cat   ·   Tel. 932594191


En qualsevol moment, us podeu adreçar a nosaltres per exercir els vostres d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals

El responsable dels fitxers i del seu tractament és:

Institut de Diagnòstic per la Imatge
Edifici Mestral 2 planta
Avinguda Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona

NIF: Q5856249G


Cliqueu aquí per accedir a tota la informació sobre
les convocatòries i els resultats dels processos selectius