accés als llocs de treball

L’IDI du a terme, periòdicament, concursos de mèrits per cobrir els diferents llocs de treball en els seus centres.

Les sol·licituds per participar en les convocatòries els podeu obtenir en aquesta web i també les facilitarem des de la Direcció de Recursos Humans, així com a les diferents unitats.

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de la Unitat de Serveis Centrals, en els registres de les Unitats o es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contacte:

Correu electrònic: rrhh@idi.gencat.cat

Institut de Diagnòstic per la Imatge

Departament de Recursos Humans
C/ Esteve Terrades, 30
Parc Sanitari Pere Virgili * Edifici Mestral, 2a planta
08023 BARCELONA
Tel. 932594191