informació institucional i administrativa

L’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i s’adscriu al Servei Català de la Salut.

L’IDI té com a objectiu la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l’administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l’ús i el tractament de la imatge mèdica.

Els següents documents contenen informació d’interès sobre l’organització i l’estructura administrativa de l’IDI.

Actualitzat: Propera actualització:
icono pdf Estatuts de l’IDI, modificació autoritzada en acord de Govern ACORD GOV-38-2015 17/03/2015 17/03/2015 Quan canviï
icono pdf ACORD GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic 30/11/2016 Quan canviï
icono pdf Adhesió del Gerent al contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic 15/05/2017 Quan canviï
icono pdf Codi de bon govern del Consell d’Administració, aprovat en CA 27/05/2014 27/05/2014 Quan canviï
icono pdf Cartera de serveis de l’IDI 20/07/2015 Quan canviï
link 1 Estructura organitzativa interna, incloent organigrama funcional i llistat de responsables 03/02/2016 Quan canviï
link 1 Perfil i trajectòria professional del Gerent 22/05/2017 Quan canviï
link 1 Agenda pública del Gerent amb grups d’interès 09/06/2017 30/06/2017
link 1 Enllaç a la Relació dels directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions informades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 03/10/2016 Quan canviï
link 1 Enllaç a les Declaracions d’activitats i de béns patrimonials i d’interessos d’alts càrrecs informades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 31/10/2016 Quan canviï
icono pdf L’IDI no té coneixement de cap resolució dictada pel Departament de Salut en aplicació de la normativa d’incompatibilitats dels alts càrrecs que li faci referència, per tant, en aquest apartat presentem certificat que en deixa constància 25/06/2015 Quan canviï
link 1 En aquest apartat teniu disponibles les dades principals sobre la plantilla laboral de l’IDI Veure enllaç
link 1 En aquest enlllaç podeu accedir a les convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal que vagi iniciant l’IDI 01/04/2016 01/07/2016
link 1 En aquest enlllaç podeu accedir als convenis, acords i pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical que vagi subscribint l’IDI 20/07/2015 Quan canviï
icono pdf Incorporació de l’IDI a Logaritme, Serveis Logístics, AlE aprovat en Acord de Govern ACORD GOV-48-2015 31/03/2015 31/03/2015 Quan canviï
icono pdf L’IDI disposa de la Certificació segons el Sistema ISO9001 per part d’AENOR. Aquests són els certificats ISO de tots els nostres centres 28/05/2015 28/05/2018
icono pdf Disposem també del nostre Pla Integral de Qualitat per coordinar les nostres accions en aquest àmbit 17/07/2013 Quan canviï